KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 24 janar 2011, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor – leximi I;

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pastërti publike – leximi I;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugët publike – leximi I;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistemin hekurudhor – leximi I;

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm – leximi I;

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski-lifte – leximi I;

7. Propozim-vendim për miratimin e Planit financiar të Ndërmarrjes publike Radio-televizioni maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio programeve të dedikuara për vendet fqinje dhe Evropë të gjuhëve të huaja për vitin 2011;

8. Propozim-vendim për miratimin e Planit financiar të Ndërmarrjes publike Radio-televizioni maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio programeve të dedikuara për informimin e emigrantëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë që jetojnë në vendet fqinje, në Evropë dhe kontinentet tjera në maqedonisht dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që është e ndryshme nga gjuha maqedone dhe të bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011;

9. Propozim-vendim për miratimin e Planit financiar të Ndërmarrjes publike Radio-televizioni maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio programeve servis përmes satelitit i dedikuar për emigrantët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë që jetojnë në Evropë dhe kontinentet tjera në gjuhës maqedone dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetaret që është e ndryshme nga gjuha maqedone dhe të bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011;

10. Propozim-vendim për miratimin e Planit financiar të Ndërmarrjes publike Radio-televizioni maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio programeve servis përmes satelitit i dedikuar për emigrantet dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë që jetojnë në Evropë dhe kontinentet tjera në gjuhën maqedone dhe në gjuhën që e flasin se paku 20% nga qytetaret që është e ndryshme nga gjuha maqedone dhe të bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011;

11. Propozim-vendim për miratimin e Planit financiar të Ndërmarrjes publike Radio-televizioni maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të program servisit  të dytë  televiziv përmes satelitit  i dedikuar për emigrantët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë që jetojnë në Evropë dhe kontinentet tjera në gjuhën maqedone dhe në gjuhen që e flasin së paku 20% nga qytetarët që është e ndryshme nga gjuha maqedone dhe të bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011;

12. Propozim-venim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes publike Radio-televizioni maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese i dedikuar për transmetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1.  Propozim-ligj për shpalljen e shpellës “Burimi i Sllatinës” për monument natyror - leximi I;

2. Propozim-ligj për veprim me objekte të paligjshme – leximi I;

3. Program vjetor për punën e Agjencisë për posta për vitin 2011; 

4. Propozim-vendim për dhënie të pëlqimit të Propozim-programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për aviacion civil për vitin 2011;

5. Propozim-vendim për dhënie të pëlqimit të Propozim-planit vjetor financiar të Agjencisë për aviacion civil për vitin 2011.

a

Na ndiqni në:

Click