KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE enjte, 14 prill 2011, ora 14:00, Salla 3

MBLEDHJA NR. 104 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

Rendi i ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për akciza, me procedurë të shkurtuar – leximi II.

a

Na ndiqni në:

Click