KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 8 prill 2011, Ora 15:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 37 E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

(e filluar më 5. 4. 2011)(vazhdimi  i parë)

Rendi i ditës: 

1. Përcaktim i Propozim-kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Radiotelevizionit Maqedonas.

a

Na ndiqni në:

Click