KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 18 janar 2011, Ora 14:00, Salla e Qeverisë

MBLEDHJA NR. 67 E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Propozim i rendit të ditës: 

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri tregtare – leximi I; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve – leximi I;

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me: 

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistemin hekurudhor – leximi I; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor – leximi I; 

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë Nacionale për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet – leximi I. 

a

Na ndiqni në:

Click