KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 10 janar 2011, ora 14:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETËEKATËRT E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë për pjesëmarrje në operacionin paqësor në Afganistan;

2. Propozim-vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë për pjesëmarrje në operacionin paqësor të Unionit Evropian në Bosnje dhe Hercegovinë EUFOR, ALTEA.

a

Na ndiqni në:

Click