KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTPas përfundimit të seancës së 146-të vazhdon

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 24. 1. 2011)(vazhdimi i shtatë)

Rendi i ditës:

...

58. Informatë për gjendjet dhe ngjarjet në Ministrinë e Punëve të Jashtme;E parashtruar nga deputetët: Stanka Anastasova, Mile Andonov, Vesna Bendevska, Vllado Buçkovski, Sllavica Gërkovska, Mende Dinevski, Cvetanka Ivanova, Igor Ivanovski, Jani Makraduli, Goran Minçev, Marjanço Nikollov, Andrej Petrov, Emilijan Stankoviq, Goran Sugareski, Marinella Tusheva, Nikolla Qurkçiev, Tome Çingovski, Radmilla Shekerinska Jankovska, Tito Petkovski, Stojan Andov, Gjorgji Orovçanec, Sonja Mirakovska , Goran Misovski, Imer Selmani, Flora Kadriu, Abedin Zumberi dhe Sulejman Rushiti;

a

Na ndiqni në:

Click