KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT


E martë, 11 janar 2011, ora 12:00, Salla 1
 
SEANCA NR. 130 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
 
(e filluar më 27.12.2010) (vazhdimi i katërt)
 
Rendi i ditës:

...

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra (leximi i parë); 

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin e bimëve (leximi i parë); 

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve (leximi i parë); 

...

35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor (leximi i parë);
I parashtruar nga deputetët Stanka Anastasova, Mile Andonov, Vesna Bendevska, Vllado Buçkovski, Sllavica Gërkovska, Mende Dinevski, Cvetanka Ivanova, Igor Ivanovski, Jani Makraduli, Goran Minçev, Marjanço Nikollov, Andrej Petrov, Emilijan Stankoviq, Goran Sugareski, Marinella Tusheva, Nikolla Qurkçiev, Tome Çingovski , Radmilla Shekerinska, Tito Petkovski, Stojan Andov, Gjorgji Orovçanec, Sonja Mirakovska, Goran Misovski;

 ...

a

Na ndiqni në:

Click