KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 12 prill 2011, Ora 12:00 , Salla 1

SEANCA NR. 139 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 7. 2 . 2011)(vazhdim i katërt)

Rendi ditës: 

...

33. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kundërvajtje, me procedurë të shkurtuar,
 
 

a

Na ndiqni në:

Click