KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 12 prill 2011, ora 12:20, Salla 1

SEANCA NR. 143 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

(e filluar më 16. 3 . 2011)(vazhdim i tretë)

Rendi i ditës:

 ...

2. Miratimi i Amendamentit XXXII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

3. Shpallja e Amendamentit XXXII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

4. Propozim-vendim për zgjedhje të kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor; 

 ...

48. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje – II; 

...

75. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore, me procedurë të shkurtuar;

...

77. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar; 

a

Na ndiqni në:

Click