NjoftimetE premte, 21 dhjetor 2012, ora 13:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 13.12.2012) (vazhdim i tretë)

Rendi i ditës:   

1. Propozim-buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2013.  

 

Click