NjoftimetE mërkurë, 12 dhjetor 2012, ora 12:00, Salla e Qeverisë

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

(e filluar më 11.12.2012) (vazhdim i parë)

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim - leximi II;

...

Click