NjoftimetE premte, 28 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 51 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Propozim i rendit të ditës: 

1. Propozim-vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë për pjesëmarrje në operacionin paqësor në Afganistan në përbërje të forcave ndërkombëtare për mbështetje sigurie të Afganistanit - ISAF.  

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit doganor, me procedurë të shkurtuar;  

3. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për lojëra të fatit dhe për lojëra argëtuese, me procedurë të shkurtuar. 

Click