Njoftime


E mërkurë, 11 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E GJASHTËMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 5.12.2011)

Rendi i ditës:

...

38. Propozim-ligj për ndryshimin e Kodit penal - leximi I, i parashtruar nga deputeti Ivon Veliçkovski;

39. Propozim-ligj i plotësuar për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe pajisje elektrike dhe elektronike të hedhura - leximi II;

40. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi - leximi II;

41. Propozim-ligj i plotësuar për koncesione dhe partneritet privat publik - leximi II;

42. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike - leximi II;

43. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për metrologji - leximi II;

44. Propozim-ligj i plotësuar për Këshillin Evropian të Punëtorëve - leximi II;

45. Propozim-ligj i plotësuar për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve - leximi II;

46. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor - leximi II;

47. Propozim-ligj për regjistrim të objekteve infrastrukturore nëntokësore dhe mbitokësore dhe instalimeve përcjellëse - leximi II;

48. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për parandalim të konfliktit të interesave - leximi II;

49. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për ndihmë juridike falas - leximi II (MATERIALI ËSHTË TËRHEQUR);

50. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë - leximi II;

51. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për emetimin e obligacioneve të Republikës së Maqedonisë për denacionalizim - leximi II;

52. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për verë, me procedurë të shkurtuar;

53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim fillor, me procedurë të shkurtuar;

54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të mesëm, me procedurë të shkurtuar;

55. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë, me procedurë të shkurtuar;

56. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës publikë, me procedurë të shkurtuar;

57. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për shpronësim, me procedurë të shkurtuar;

...

59. Informatë për zbatim në praktikë të Amendamentit V të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, e parashtruar nga deputetët Zijadin Sela, Bekim Fazliu, Imer Aliu, Meral Uzeiri Ferati, Gazmend Aliji dhe Orhan Ibraimi.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.