NjoftimetE premte, 27 dhjetor 2013, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

DEBAT PUBLIK ME TEMË: "PËRGATITJA E LIGJIT PËR DHUNË FAMILJARE"

Debat publik i Komisionit për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale dhe Klubit të Deputeteve të Republikës së Maqedonisë me temë: "Përgatitja e ligjit për dhunë familjare".

Ora 10:00 - 10:15 - Fjalime përshëndetëse:

- Liljana Popovska, kryetare e Komisionit për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve

- Cvetanka Ivanova, kryetare e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale

- Liljana Kuzmanovska, koordinatore e Klubit të Deputeteve

- Daniella Dimitrievska, drejtoreshë e Lobit të Gruas Maqedonase

Ora 10:15 - 10:55 - Prononcime

- Sofija Spasovska, përfaqësuese e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë

- Irena Todorova, përfaqësuese e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë

- Vera Nikoliq, përfaqësuese e Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale

- Marija Raleva, Organizata Shëndetësore Botërore   

Ora 10:55 - 11:25 - Diskutim

Ora 11:25 - 11:30 - Konkluzionet e debatit publik

Paraqitja për prezencë në tel. 02 3 224 150 dhe në l.popovska@sobranie.mk
070 22 67 14; mstojceva@yahoo.com

Click