NjoftimetE hënë, 30 dhjetor 2013, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor - leximi I;  

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion teknik - leximi I;  

3. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim nga sfera e punës, sigurisë sociale dhe punësimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë - leximi II;

4. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për tregti me armë.

Click