NjoftimetE premte, 27 dhjetor 2013, ora 14:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion teknik - leximi I. 
 

Click