Njoftime


E mërkurë, 9 janar 2013, ora 14:00, Salla 3

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Përcaktim i Propozim-vendimit për shkarkim të anëtarit të Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit;

2. Përcaktim i Propozim-vendimit për shkarkim dhe emërim të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarjen e Çmimit Shtetëror "23 Tetori"; 

3. Përcaktim i Propozim-vendimit për emërim të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë për Rregullim të Sektorit Hekurudhor;

4. Përcaktim i Propozim-vendimit për emërim të anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Komisionit për Zgjidhje të Ankesave nga sfera e energjetikës;  

5. Përcaktim i Propozim-vendimit për zgjedhje të anëtarit të Komisionit për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë te Informatat me Karakter Publik; 

6. Përcaktim i Propozim-vendimit për ndryshimin e Vendimit për themelim të grupeve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e shteteve tjera dhe zgjedhje të kryetarëve dhe anëtarëve të grupeve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e shteteve tjera;      

7. Përcaktim i Propozim-vendimit për zgjedhje të anëtarit të Këshillit Shtetëror për Parandalim të Delikuencës së të Miturve; 

8. Zbatim i dispozitave të nenit 26, paragrafët 2, 3 dhe 4 të Ligjit për deputetë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 84/2005, 161/2008 dhe 51/2011); 

9. Të ndryshme. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.