NjoftimetE enjte, 10 janar 2013, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjenci për Punësime të Përkohshme - leximi II;   

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune - leximi II;
 
3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital - leximi II;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital - leximi II. 

Click