NjoftimetE enjte, 10 janar 2013, ora 11:00, Salla 3

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për evidencën amë - leximi II; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për veprim me parashtresa dhe propozime - leximi II.   

Click