NjoftimetE enjte, 17 janar 2013, ora 11:00, Salla 3

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për plotësimin e Kodit penal - leximi I. 

Click