FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI ME RASTIN E 8 SHTATORIT - DI...E shtunë, 7 shtator 2013

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI ME RASTIN E 8 SHTATORIT - DITA E PAVARËSISË

Çdo shënim i ri i 8 shtatorit është mundësi e jona, e përbashkët që t'i riafirmojmë vlerat e përbashkëta dhe mirëbesimin si bazë e çdo shteti bashkëkohor, çdo shoqërie të shëndoshë, çdo familje, në ndërtimin e ardhmërisë më të mirë. Tetë shtatori është edhe një mundësi për ngritjen dhe mbajtjen e moralit të kombit, për mbajtjen e unitetit dhe forcës të Maqedonisë. Kjo është dita në të cilën përsëri e riafirmojmë lojalitetin ndaj shtetit tonë. Tetë shtatori është dita e cila na bashkon të gjithë ne nën diellin e Maqedonisë!

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI ME RASTIN E SHENIMIT TE 20 V...E enjte, 12 shtator 2013

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI ME RASTIN E SHËNIMIT TË 20 VJETORIT TË VENDOSJES SË MARRËDHËNIEVE DIPLOMATIKE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS

Kam nderin dhe kënaqësinë të marrë fjalë për një rast të rëndësishëm, siç është shënimi i sotëm i 20 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Popullore të Kinës. Menjëherë dua të potencoj se marrëdhëniet ndërmjet të dy shteteve shënojnë vazhdimisht trend rritës, që i karakterizon atmosfera e respektimit të ndërsjellë dhe dëshira e përhershme për avancimin e bashkëpunimit në të gjitha sferat e mundshme. 

Lexo më shumë

FJALIM I KRYETARIT VELJANOVSKI ME RASTIN E 2 GUSHTIT 2.8.13...E premte, 2 gusht 2013

FJALIM I KRYETARIT VELJANOVSKI ME RASTIN E 2 GUSHTIT -DITA E REPUBLIKËS

Duke e festuar ditën e sotme, si Ditë të Republikës, festë të shtetit tonë dhe luftën e fashizmit, edhe një herë e realizojnë amanetin e lënë nga paraardhësit tanë, nga pjesëmarrësit e Kryengritjes së Ilindenit, nga pjesëmarrësit e KAÇKM-së, përkatësisht nga të gjithë atdhedashësit të cilët ranë viktimë në realizimin e idesë për Maqedoninë e lirë.
Duke e festuar viktimizimin e tyre për shtet të lirë dhe të pavarur, shprehim falënderim për panënshtrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë për të cilin shkak sot jemi ne në vendin tonë.
Ilindeni është themeli i shtetësisë dhe vetëqenies tonë! Ilindeni është dëshmia e granitit për investimin e gjeneratave para nesh!
Ilindeni ëshhtë motiv për aksion!
Ilindeni është energjia e dëshiruar!
Kjo ditë është impuls i pandalshëm i cili Maqedoninë e ka çuar dhe do ta çoj vetëm përpara, drejtë fitoreve të reja!

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NE HAPJEN E SHFAQJES SE 52-T...E mërkurë, 6 korrik 2013

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NË HAPJEN E SHFAQJES SË 52-TË TË FESTIVALIT BALLKANIK TË VALLEVE DHE KËNGËVE POPULLORE

Me kënaqësi të madhe jam i pranishëm sonte në hapjen e shfaqjes së 52-të të Festivalit Ballkanik të valleve dhe këngëve popullore, veçanërisht duke pasur parasysh rëndësinë dhe vazhdimësinë që janë karakteristikë e këtij festivali.

Lexo më shumë

KONFERENCA FINALE PER SHTYP E KRYETARIT VELJANOSKI NE KONF...E martë, 28 maj 2013, Ohër

KONFERENCA FINALE PËR SHTYP E KRYETARIT VELJANOSKI NË KONFERENCËN E 10-TË TË KRYETARËVE TË PARLAMENTEVE TË PBEJL-IT - KONSTATIME PËRFUNDIMTARE

Në pajtim me përcaktimin që qëllimet e deklaruara nga konferencat paraprake t'i realizojmë në praktikë, kjo Konferencë është konferencë e kontinuitetit të kryesimit aktual, paraprak dhe të ardhshëm me bashkëpunimin parlamentar rajonal.  Pra, në atë mënyrë jemi edhe të përfaqësuar në konferencën për shtyp dhe afër meje janë kolegët - kryetari i Kuvendit Popullor të Serbisë z. Nebojsha Stefanoviq, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Rumanisë z. Valeriu Stefan Zgonea dhe nënkryetari i Senatit të Rumanisë z. Florin Konstantinesku.  Riafirmimi i funksionit të Treshit është me rëndësi të veçantë në fazën aktuale të transformimit dhe institucionalizimit të bashkëpunimit parlamentar rajonal. Ai duhet të mundësojë të koncentrohemi në përcaktimin e harmonizuar të përbashkët. 

Lexo më shumë

HAPJA E KONFERENCES SE 10-TE NE NIVEL TE KRYETAREVE TE PARL...E hënë, 27 maj 2013, Ohër

HAPJA E KONFERENCËS SË 10-TË NË NIVEL TË KRYETARËVE TË PARLAMENTEVE TË PBEJL DHE FJALIMI HYRËS I KRYETARIT VELJANOSKI NË TË

Me kënaqësi të veçantë e hap mbledhjen e 10-të jubilare -Konferenca e kryetarëve parlamentarë të vendeve pjesëmarrëse në Procesin e bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Ajo që para 16 vitesh në Athinë filloi si takim autokton dhe jo aq formal i nivelit më të lartë parlamentar rajonal, kaloi në proces të vazhdueshëm dhe hyri në një periudhë të pjekurisë, që kërkon prej nesh zhvillim plotësues dhe fazë më të lartë të bashkëpunimit të përbashkët.

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NE KONFERENCEN- QIPROS 23.4....E martë, 23 prill 2013, Nikozi, Republika e Qipros

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NË KONFERENCËN E KRYETARËVE TË VENDEVE ANËTARE TË BE-SË DHE VENDEVE KANDIDATE PËR ANËTARËSIM, ME TEMË "KOHEZIONI SOCIAL NË KUSHTE TË KUFIZIMIT: ÇFARË MUND TË BËJNË PARLAMENTET NACIONALE"

Që nga fillimi i shekullit 20, njerëzimi ballafaqohet me ndryshime të mëdha demografike. Këto ndryshime demografike janë rezultat i shkallës së natalitetit, jetëgjatësisë dhe shpërnguljeve të popullatës. Në Evropë, ky fenomen ka marrë emrin si "shoqëri që plaken". Statistikat tregojnë numra brengosëse. Gjendja e popullatës nuk do pësojë ndryshime thelbësore në vitin 2060, por do të mbizotërojë popullata më e vjetër, mbi 65 vjetësh.

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NE KONFERENCEN E KRYETAREVE ...E hënë, 22 prill 2013, Nikozi, Republika e Qipros

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NË KONFERENCËN E KRYETARËVE TË PARLAMENTEVE NGA VENDET E BE-SË, ME TEMË "SJELLJA E QYTETARËVE MË AFËR BE-SË"

Transparenca dhe objektiviteti i parlamenteve janë instrumente të rëndësishme në zbatimin e demokracisë. Parlamentet vetë duhet të kujdesen t'i shfrytëzojnë mundësitë të cilat i kanë në dispozicion në mënyrë që të jenë transparentë para opinionit dhe qytetarëve. Konkretisht mund të theksoj se aktivitetet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë janë plotësisht transparente, me ç'rast çdo seancë plenare, çdo mbledhje e komisionit, çdo debat publik dhe mbikëqyrës, si dhe të gjitha aktivitetet tjera parlamentare transmetohen në Kanalin Televiziv Parlamentar.  

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NE KONFERENCEN NDERKOMBETARE...E hënë, 15 prill 2013

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE "INTEGRIMI EVROPIAN NËPËRMJET BASHKËPUNIMIT TË PARLAMENTEVE, SHOQËRISË CIVILE DHE TRUPAVE TË PAVARUR RREGULLATOR NË EJL - KËMBIMI I PËRVOJAVE DHE PRAKTIKAVE POZITIVE"

Parlamenti është institucion demokratik qendror në shoqërinë moderne. Por, për ta luajtur rolin e plotë dhe të vërtetë të një institucioni të rëndësishëm në sistemin politik, duhet të respektohet nga të gjithë pjesëmarrësit në politikë. Në shoqërinë e tranzicionit parlamenteve u nevojitet përkrahje më të madhe nga opinioni dhe mediat dhe respekt më të madh nga ana e partive politike në mënyrë që gradualisht të mund ta arrijnë rolin e tyre kryesor në jetën demokratike. Por, kur shteti është në proces të integrimit më të gjerë, përkrahja e parlamenteve duhet të jetë e padyshimtë edhe nga jashtë, nga subjektet ndërkombëtare. 

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NE KONFERENCEN RAJONALE TE B...E premte, 12 prill 2013

FJALIMI I KRYETARIT VELJANOSKI NË KONFERENCËN RAJONALE TË BURSISTËVE IPS 2013

Bursa parlamentare ndërkombëtare (IPS) është aktivitet tradicional i Bundestagut të Gjermanisë përkatësisht projekt i parlamentit gjerman i cili të rinjve të angazhuar politikisht u jep mundësi të informohen për sistemin parlamentar të Republikës Federative të Gjermanisë. Bashkëpunimi i tillë nxit fitimin e njohurive për demokracinë parlamentare në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore dhe praktikisht mësohet jeta politike, akademike dhe kulturore e Republikës Federative të Gjermanisë

Lexo më shumë
12   
Click