Njoftime


E mërkurë, 15 janar 2014, ora 14:00, Salla e Komisionit Kushtetues

MBLEDHJA NR. 22 E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Përcaktim i Propozim-vendimit për zgjedhje të kryetarit, zëvendëskryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Verifikimin e Fakteve; 

2. Përcaktim i Propozim-vendimit për emërim të anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje të Procedurës Administrative dhe Procedurës së Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë;

3. Përcaktim i Propozim-vendimit për emërim të zëvendëskryetarit dhe anëtarit të Komisionit për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë te Informata me Karakter Publik; 

4. Përcaktim i Propozim-vendimit për shkarkim dhe emërim të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarjen e Çmimit Shtetëror "11 Tetori";

5. Përcaktim i Propozim-vendimit për shkarkim dhe emërim të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarjen e Çmimit Shtetëror "Nënë Tereza";

6. Përcaktim i Propozim-vendimit për shkarkim dhe emërim të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarjen e Çmimit Shtetëror "Shën Kliment Ohridski";

7. Të ndryshme. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.