NjoftimetE mërkurë, 15 janar 2014, 11:00, Salla e Qeverisë

MBLEDHJA NR. 46 E KOMISIONIT PËR POLITIKË TË JASHTME

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bosnjë e Hercegovinës për ndryshime dhe plotësime të Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bosnjë e Hercegovinës për ndihmë juridike në lëndët civile dhe penale.  

Click