Njoftimet

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 11:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 12 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 26.8.2014)(vazhdim i parë)

Rendi i ditës:    

...

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion - leximi I;        

Click