Njoftime

E martë, 2 shtator 2014, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 12 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

(e filluar më 27.8.2014)(vazhdim i dytë)

Rendi i ditës:  

...

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë, me procedurë të shkurtuar;  

14. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës publikë, me procedurë të shkurtuar;  

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me procedurë të shkurtuar;

16. Propozim-ligj për ndryshimin e Kodit penal, me procedurë të shkurtuar;

17. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore, me procedurë të shkurtuar;

...

24. Propozim-ligj për shpalljen e Qendrës së Vjetër të Qytetit të Kratovës trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë - leximi I;  

25. Raport vjetor për punën e Këshillit Shtetëror për Parandalim të Delikuencës së Fëmijëve dhe për gjendjet në sferën e të drejtave të fëmijës dhe delikuencës së të miturve në vitin 2013;  

26. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Supervizion të Sigurimit në vitin 2013;   

27. Raporte financiare të Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për vitin 2013; 

28. Raport vjetor i Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për gjendjen dhe lëvizjet në tregun e sigurimit në Republikën e Maqedonisë në vitin 2013;  

29. Raport vjetor për revizionet e kryera dhe për punën e Entit Shtetëror për Revizion në vitin 2013;   

30. Raport vjetor për punën e Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë në vitin 2013; 

31. Raport vjetor për realizimin e programit për punën dhe zhvillimin e Agjencisë së Aviacionit Civil të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.