Njoftime

E martë, 16 shtator 2014, ora 12:00, Salla 1 

SEANCA NR. 15 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

(e filluar më 15.9.2014)(vazhdim i parë)

Rendi i ditës:   

... 

9. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar;  

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për borxhin publik, me procedurë të shkurtuar;  

11. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për lojëra të fatit dhe për lojëra argëtuese, me procedurë të shkurtuar;  

12. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për pagesë të rrogave në Republikën e Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar; 

13. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar;  

14. Propozim-ligj për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2015, me procedurë të shkurtuar;

...

18. Propozim-ligj për mbrojtje dhe mirëqenie të kafshëve - leximi I;

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nënprodhime me origjinë shtazore - leximi I;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për organizim territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë - leximi I;

...

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik - leximi I;  

23. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për ndërprerje të shtatzënisë - leximi I;

24. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për inspeksion sanitar dhe shëndetësor - leximi I;  

25. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për shëndet publik - leximi I;  

26. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për siguri në furnizimin me gjak - leximi I;  

27. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për studime të mjekësisë dhe përsosjen e vazhdueshme profesionale të doktorëve të mjekësisë - leximi I;  

28. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për marrje dhe transplantim të pjesëve të trupit të njeriut për mjekim - leximi I;

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fekondim të ndihmuar biomjekësor - leximi I;

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje të popullsisë nga sëmundje ngjitëse - leximi I;  

31. Propozim-strategji për ndryshimin dhe plotësimin e Strategjisë për zhvillim rajonal të Republikës së Maqedonisë 2009-2019;

32. Propozim-vendim për dhënie pëlqimi Vendimit të Statutit për ndryshimin e Statutit të Universitetit "Shën Cirili dhe Metodi" në Shkup. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.