Kumtime

E premte, 7 qershor 2019

Debat publik për Propozim-ligjin për planifikim urbanistik

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji në Mbledhjen nr. 40, më 10 qershor 2019, në orën 11:00, në Sallën „Boris Trajkovski“, do të mbajë debat publik për Propozim-ligjin për planifikim urbanistik.

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji do të ftojë përfaqësues nga organizata, institucione, shoqata dhe asociacione të ndryshme të marrin pjesë në debat dhe t’i japim mendimet dhe qëndrimet e tyre lidhur me temën e debatit publik.

Për informata plotësuese, kontakti në e-postë: ktranspor@sobranie.mk.

 
a

Na ndiqni në: