KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

E hënë, 13 tetor 2014, ora 14:00, Salla 1 

Seanca nr. 17 e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 

(e filluar më 9.10.2014)(vazhdim i parë)

Rendi i ditës:  

... 

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit, me procedurë të shkurtuar; 

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për energjetikë, me procedurë të shkurtuar; a

Na ndiqni në:

Click