Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

 

 

 

MR. MARIJANA KACARSKA Të dhënat personale

Datëlindja: 28.05.1985
Email: m.kacarska@sobranie.mk

Arsimi

 • 2007/08 -2013 - Master në sferën e të drejtës ndërkombëtare dhe politikës ndërkombëtare - Fakulteti juridik "Justiniani i parë", Shkup; 
 • 2003/04 -2007 - Juriste e diplomuar - Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Fakulteti juridik "Justiniani i parë", Shkup, Republika e Maqedonisë; 
 • 1999- 2003 - SHMK "Jane Sandanski", Strumicë, Gjimnazi matematiko-natyror; 

Certifikatat

 • Dhjetor 2013 - Certifikatë për provimin e dhënë të jurisprudencës;
 • Mars 2014 - Certifikatë për provimin e dhënë të noterisë;
 • Prill 2014 - Certifikatë për provimin e dhënë për përmbarues;

Përvoja e punës

 • Janar 2010- gusht 2014, shtator 2015 - në rrjedhë- Këshilltare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë;
 • Gusht 2009- dhjetor 2009 -Asistente financiare dhe administrative në Institutin për Demokraci parlamentare (IDP), Shkup;
 • Shkurt 2009 –gusht 2009 - Asistente programore në Institutin demokratik nacional (NDI) programi Maqedonia;
 • Tetor 2007 - shkurt 2009 - Praktikante e avokatit në zyrën e avokatit në Strumicë; 

Botimi

 • Autore e librit "Lustrimi në vendet e Evropës Juglindore“  ISNB 978-9989-177-24-8
 
a

Na ndiqni në: