Makedonsko pretsedatelstvo


E hënë, 20 shtator, 2010

FJALIM PËRSHËNDETËS I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOVSKI, NË MBLEDHJEN E KOMISIONIT PËR MIGRIME, EMIGRANTË DHE POPULLATË NË AP TË KE

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i kushton rëndësi të veçantë të mundësisë për here të parë të kryesoj me organizatën më të vjetër panevropiane dhe të jep kontribut të vetin në realizmin e qëllimeve të përbashkëta Evropiane. Nga marrja e statusit të anëtarit të plotë në vitin 1995, Republika e Maqedonisë në mënyrë aktive merr pjesë në punën e të gjitha institucioneve të cilët janë në kuadër të Këshillit të Evropës, por njëkohësisht dhe me përgjegjësi i realizon detyrimet e veta të cilët dalin nga vet anëtarësimiE hënë, 20 shtator 2010

Fjalim hyrës i shefit të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në AP të Këshillit të Evropës z. Aleksandar Nikolloski

Me kënaqësi të veçantë në emër të Delegacionit të Kuvendit të RM-së dhe në emër timin personal e përshëndeti pjesëmarrjen në sesionin e sotëm dhe në nesërm të Komisionit të AP të KE për migrim, emigrantë dhe popullatë. Ajo mbahet në mes të aktiviteteve intensive në kuadër të Kryesimit Maqedonas me KE- javën e kaluar sa mbaroi Konferenca e dedikuar dimensionit religjioz të dialogut multikulturor dhe roli I mediumeve dhe ishte mbajtur Kuvendi i të rinjve i shënuar si Procesi i Ohrit , ndërsa na ngel dhe konferenca ministrore dedikuar përparimit të vlerave shoqërore dhe   trashëgimisë kulturore në Evropë.

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.