. TRAJKO VELANOSKI NE TRIBUNEN 15.09.08...15.09.2008

REFERIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT Z. TRAJKO VELANOSKI NË TRIBUNËN KUSHTUAR DEKLARATËS UNIVERSALE PËR DEMOKRACI TË UNIONIT INTERPARLAMENTAR TË MIRATUAR NË SHTATOR TË VITIT 1997

Të nderuar kolegë deputetë, ekselenca, zonja dhe zotërinj, Demokracia është ideal dhe qëllim i pranuar universal, që bazohet në vlerat e përbashkëta ndërmjet njerëzve në mbarë bashkësinë botërore pa marrë parasysh dallimet sociale, ekonomike kulturore, politike. Prandaj, ajo është e drejta themelore e njeriut e zbatueshme në kushte të lirisë, barazisë, transparencës dhe përgjegjësisë, me respekt të veçantë ndaj pikëpamjeve të ndryshme dhe në interes të rregullimit shtetëror.

Lexo më shumë

TRAJKO VELANOSKI NE SEANCEN KONSTITUTIVE TE PERBERJES SE GJ...21.06.2008

FJALIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT TRAJKO VELANOSKI NË SEANCËN KONSTITUTIVE TË PËRBËRJËS SË GJASHTË PARLAMENTARE

Të nderuar përfaqësues të kreut shtetëror, të nderuar përfaqësues të mjeteve për informim publik, ekselenca juaj, të dashur kolegë deputetë, zonja dhe zotërinj. Në historinë e popujve dhe të shteteve çdo herë ka pasur momente të famës dhe përparimit, të cilat në afat të gjatë e kanë përcaktuar fatin e bashkësisë, e cila ka besuar fort në idetë e progresit kolektiv, reformat dhe rilindjen kah më e mira.

Lexo më shumë

TRAJKO VELJANOSKI, NE TAKIMIN E FEMIJEVE REFUGJATE TE MAQED...18.07.2008

FJALIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOSKI, NË TAKIMIN E FËMIJËVE REFUGJATË TË MAQEDONISË SË EGJEUT

Në historinë e popullit maqedonas ka shumë golgota. Në historinë tonë të re, më saktë para 60 viteve, si pasojë e Luftës Qytetare në Greqinë fqinje, këso lloj golgote përjetuan mbi 80.000 vëllezër dhe motra tona nga pjesa e Maqedonisë së Egjeut. Në mesin e tyre kishte 28 mijë fëmijë të moshës prej 2 deri në 14 vjeçe, të cilit u hoqën nga përqafimi i prindërve të tyre dhe u internuan në më shumë shtete të Evropës Lindore. Sot, shumica e tyre jetojnë këtu me ne në atdheun tonë, Republikën e Maqedonisë, por nuk është numri i vogël i atyre që jetojnë në SHBA, Kanada, Australi dhe shtete të tjera.

Lexo më shumë

TRAJKO VELJANOSKI NE KRUSHEVE ME RASTIN E FESTES SE ILINDEN...02.08.2008

FJALIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOSKI NË KRUSHEVË ME RASTIN E FESTËS SË ILINDENIT

Të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë,pasardhës të Ilindenit I nderuar President i Republikës së Maqedonisë, z- Branko Cërvenkovski Ekselenca Juaj, Përfaqësues të Kishës Ortodokse të Maqedonisë dhe të bashkësive tjera fetare në Republikën e Maqedonisë Të dashur mysafirë, krushevas të nderuar

Lexo më shumë

REFERIMI I KRYETARIT TE KUVENDIT ME RASTIN E MANIFESTIMIT T...09.09.2008

REFERIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT ME RASTIN E MANIFESTIMIT TË 8-TË SHTATORIT, DITËS SË PAVARËSISË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Tetë shtatori 1991, bashkë me dy Ilindenët, paraqesin tre data në historinë e popullit maqedonas dhe të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilat janë të lidhura ngushtë me synimet shekullore, luftërat dhe ëndrrat për shtet të mëvetësishëm.

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT ME RASTIN E MARRJES SOLEMNE TE DETYRES ...29.09.2008

FJALIMI I KRYETARIT ME RASTIN E MARRJES SOLEMNE TË DETYRËS TË REKTORIT TË POSAZGJEDHUR PROFESOR D-R VELIMIR STOJKOVSKI

Në botën e sotme bashkëkohore ekziston konsensus i përgjithshëm, se dituria është bazament i fuqisë lëvizëse në shoqërinë njerëzore, dhe parakusht themelor për suksese.

Lexo më shumë

SINODI VJETOR I KRYEPESHKOPATES KISHTARE-POPULLORE TE KOM-I...4.10.2008

SINODI VJETOR I KRYEPESHKOPATËS KISHTARE-POPULLORE TË KOM-IT

Për Maqedoninë si vend i krishterë shkruan edhe Bibla. Këtu në vendet tona ka kaluar dhe ka predikuar edhe Shën Pali. Nga këto vende janë edhe vëllezërit e shenjtë apostujt e barabartë Cirili dhe Metodi të cilët e sollën shkrimin për shumë popuj të vjetër sllovenë, me të cilin edhe fjala e zotit u bë e kapshme dhe e kuptueshme.

Lexo më shumë

Z. TRAJKO VELJANOSKIT, ME RASTIN E 18 NENTORIT, DITELINDJES...18.11.2008

FJALIMI I KYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOSKIT, ME RASTIN E 18 NËNTORIT, DITËLINDJES SË KËRSTE PETKOV MISIRKOVIT

Në historinë e popullit maqedonas, në luftën shekullore të tij për liri, për shtetin e tij dhe për ruajtjen e identitetit kulturor dhe nacional të tij, kemi një plejadë të tërë kolosë, të cilët me veprimtarin e tyre kanë krijuar themelet e shtetit maqedonas, të cilët gjithmonë do të mbesin në atë që quhet vetëdije kolektive, por edhe individuale për identitetin e vet nacional maqedonas.

Lexo më shumë

Z. TRAJKO VELJANOSKI, ME RASTIN E 22 NENTORIT – DITES SE AL...21.11.2008

FJALIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOSKI, ME RASTIN E 22 NËNTORIT – DITËS SË ALFABETIT SHQIP

Përmbi za, që lëshon bilbili,
Gjuha shqipe mshungullon
Përmbi erë, qi nep zymbyli
Pa da zemrën ma ngushllon

Lexo më shumë

REFERIM, Z. TRAJKO VELANOSKI ME RASTIN E 100-VJETORIT TE LE...25.12.2008

REFERIM I KRYETARIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELANOSKI ME RASTIN E 100-VJETORIT TË LËVIZJES SINDIKALE NË MAQEDONI

Besoj se të gjithë i njihni vargjet e poetit të madh maqedonas Kosta Solev Racin, këto ditë shënojmë 100-vjetorin e lindjes së tij, e cila rastësisht, ose jo, ndodh në të njëjtën kohë me 100-vjetorin tuaj jubilar të lëvizjes sindikale në Maqedoni. Racinin nuk e përmenda vetëm për këtë, por për shkakun se në krijimtarinë e tij shumë mirë e ka përshkruar pozitën e punëtorit maqedonas. Ndërsa, pikërisht nga historia e tyre sindikale e deri më sot është ajo organizatë e vërtetë e punës nëpërmes të cilës artikulohen, dhe mbrohen të drejtat e punëtorëve, ose siç themi sot e drejta e të punësuarve.

Lexo më shumë
1  
Click