Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR BUQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE 

dokumente

E-posta: k-zemjod@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë  anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • tokën bujqësore, kullotat dhe pasuritë tjera natyrore dhe fuqitë natyrore;
  • arondacionin, komasacionin dhe meliorimin;
  • blegtorinë, bujqësinë, kopshtarinë dhe vreshtarinë;  
  • gjuetinë dhe peshkimin;  
  • botën bimore dhe shtazore;
  • shëndetësinë veterinare dhe mbrojtjen e bimëve;
  • matjen dhe kadastrën e tokës; 
  • përdorimin dhe shfrytëzimin e ujërave dhe lejimin e regjimit të ujërave;
  • sistemet hidromeliorative dhe punët hidrometeorologjike dhe;
  • çështje tjera që i përkasin bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave; 


                 Kryetar: MARJAN GJORÇEV

Zëvendës-kryetar: VANÇO STAMENKOV 

                Anëtarë: BORKO ANGELLKOVSKI 
                               DOBRE KEKOVSKI  
                               DRAGAN GJORGJIEV 
                               VLLADO PAUNKOV
                               ILIJA SRBINOVSKI  
                               GJORÇE PALLOSHKOVSKI   
                               SEMIJALL ASANI    
                               AGIM XHELILI   
                               PETAR APOSTOLLOV  
                               RUZHDI MATOSHI  

Zëvendës-anëtarë:KIRE GESHTAKOVSKI  
                               EMILIJA KOSTADINOVA  
                               VLLADO ILIEVSKI 
                               TOME TROMBEV 
                               ILIJA KITANOSKI  
                               LUBÇO BALLKOVSKI 
                               HISNI SHAQIRI     
                               HUSEINI HUSEINXHEVAT
                               ANDREJ ZHERNOVSKI
                               FATMIR ASANI 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.