Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

dokument

E-posta: k-transpor@sobranie.mk

- çështje tjera që dedikohen për bujqësinë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

- komunikacionin rrugor, hekurudhor,  lumenjve, liqenor, ajror, postë-telegrafit, telefonik dhe radio-komunikimit;

- teleferikët dhe ski-ashensorët;

- sistemet e telekomunikimeve dhe sistemin e radiodifuzionit;
 
- ndërtimin e objekteve investuese në sferën e transportit dhe të telekomunikimeve;

- planifikimin hapësinor dhe urbanistik;

- rregullimin e tokës ndërtimore;

- ekonomizimin banesor dhe komunal;

- mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, të natyrës, ajrit, tokës dhe ujërave nga ndotja;

- sigurimin e kushteve për mjedis të shëndoshë jetësor;

- pengimin e zhurmës së dëmshme;

- mbrojtjen nga rrezatimi i jonizuar, dhe veprimet tjera të dëmshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe masat e veçanta të sigurisë gjatë shfrytëzimit të energjive nukleare, dhe

- çështje të tjera që u përkasin transportit, lidhjeve, urbanizmit dhe ekologjisë.   


                 Kryetar: TOME TROMBEV

Zëvendës-kryetar: IVAN STOILKOVIQ  

                Anëtarë: NIKOLLA QURKÇIEV 
                               DRAGAN GJORGJIEV
                               CVETLE JANESKA 
                               LUBÇE BALLKOVSKI 
                               SPIRO MAVROVSKI  
                               DRAGO SHAJNOSKI   
                               RAFIZ HALITI   
                               EJUP RUSTEMI 
                               SONJA LEPITKOVA 
                               LILJANA IVANOVSKA 

Zëvendës-anëtarë:SLLAVE ARSOVSKI  
                               NIKOLLA APOSTOLLOVSKI 
                               JANAQE VITANOVSKI
                               ÇEDOMOR KRALEVSKI    
                               GZIM OSTRENI    
                               ABDULAQIM ADEMI
                               TOMA GLIGORIJEVSKI  
                               ANDREJ ZHERNOVSKI   
                               ADNAN QAHIL

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.