KOMISIONI PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHK...E mërkurë, 22 prill 2009, ora 13:00, Salla 4

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SISTEM POLITIK DHE MARRDHENJE NDERMJET BASHKE...E mërkurë, 22 prill 2009, ora 12:00, Salla 4

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRDHËNJE NDËRMJET BASHKËSIVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 22.04.09...E mërkurë, 22 prill 2009, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER POLITIKE TE JASHTME 22.04.09...E mërkurë, 22 prill 2009, ora 11:00, Salla e Komisionit kushtetues

KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME

Lexo më shumë

KOMISIONI PER KULTURE 21.04.09...E martë, 21 prill 2009 11:00 ora, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR KULTURË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER MBROJTJE DHE SIGURI...E martë, 21 prill 2009, ora 16:00, Salla 3

KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EVROPIANE 21.04.09...E martë, 21 prill 2009 11:00 ora, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SHENDETESI...E martë, 21 prill 2009, ora 11:00, Salla Kushtetuese

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI

Lexo më shumë

seanca 50 vazhdimi i pare...E enjte, 16 prill 2009, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E PESËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONIS

Lexo më shumë

seanca 50 rendi i dites...E mërkurë, 15 prill 2009, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E PESËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONIS

Lexo më shumë
1...47484950                                                   
Click