SEANCA E NJEZETE II 18.1.12...E mërkurë, 18 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËZETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

SEANCA E NJEZETE I 17.1.12...E martë, 17 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËZETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 20-t#...E hënë, 16 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËZETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 13.01.12...E premte, 13 janar 2012, ora 11:00, Salla3

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(e filluar më 23.12.2011) (vazhdim i tretë)

Lexo më shumë

SEANCA E GJASHTEMBEDHJETE 13.01.12...E premte, 13 janar 2012, ora 11:00, Salla1

SEANCA E GJASHTËMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 5.12.2011) (vazhdim i trembëdhjetë)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK LIGJVENES 13.01.12...E premte, 13 janar 2012, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 12.1.2012) (vazhdim i parë)

Lexo më shumë

SEANCA E TETEMBEDHJETE E KUVENDIT 13.01.12...Pas mbarimit të Seancës së 16-të vazhdon

SEANCA E TETËMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 19.12.2011) (vazhdim i tetë)

Lexo më shumë

SEANCA E GJASHTEMBEDHJETE 12.1.12...E enjte, 12 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E GJASHTËMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 5.12.2011)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER MUNDESI TE BARABARTA TE FEMRAVE DHE MESHKUJVE...E mërkurë, 25 janar 2012, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EVROPIANE 17.01.12...E martë, 17 janar 2012, ora 16:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Lexo më shumë
1...697071                                                                        
Click