Kumtime

E martë, 18 qershor 2019

Deputetja Mitovska për vizitë studimore në Lubjanë

Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të qëndrojë për vizitë studimore në Lubjanë, Republika e Sllovenisë, nga 18 deri më 20 qershor 2019. Delegacionin e përfaqëson anëtarja e Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji, znj. Sllagjana Mitovska. 

Vizita studimore është në lidhje me Projektin për mbështetjen e servisit mediatik publik në Ballkanin Perëndimor, ndërsa në bashkëpunim me radiodifuzerin publik slloven (RTVSLO).

më shumë...

E premte, 7 qershor 2019

Debat publik për Propozim-ligjin për planifikim urbanistik

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji në Mbledhjen nr. 40, më 10 qershor 2019, në orën 11:00, në Sallën „Boris Trajkovski“, do të mbajë debat publik për Propozim-ligjin për planifikim urbanistik.

më shumë...

E premte, 31 maj 2019

Delegacioni i Kuvendit në Sesionin Pranveror të AP-së së NATO-s

Në kuadër të mbledhjeve të rregullta të AP-së së NATO-s, në Sesionin Pranveror që do të mbahet nga 31 maj deri më 3 qershor 2019 në Bratisllavë, Republika e Sllovakisë, do të marrë pjesë Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i udhëhequr nga deputeti Ilija Dimovski, shef i Delegacionit, anëtarja e Delegacionit – Katerina Kuzmanovska dhe Vesel Memedi, nënkryetar i Kuvendit. 

më shumë...

E enjte, 23 maj 2019

Deputetja Liljana Zaturoska në Projektin e BE-së për mbështetjen e medieve në Sarajevë

Kryetarja e Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji, Liljana Zaturoska, më 28 maj 2019, në Sarajevë, do të marrë pjesë në Projektin Rajonal të financuar nga BE-ja për mbështetjen e medieve për shërbimet publike në Ballkanin Perëndimor.

më shumë...

E enjte, 23 maj 2019

Pjesëmarrja e deputetit Kitev në Komitetin e Përhershëm në Paris

Shefi i Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të Këshillit të Evropës, z. Betian Kitev, do të marrë pjesë në mbledhjen e Komitetit të Përhershëm më 24 maj 2019 në Paris. Në maj, sipas parimit të rotacionit, fillon kryesimi francez me Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës që do të zgjasë deri në nëntor 2019.

më shumë...

E mërkurë, 15 maj 2019

Ndarja e çmimit Grupit Parlamentar Ndërpartiak për të Drejtat e Personave të LGBTI-së

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, më 17 maj 2019, në Sallën „Boris Trajkovski“ prej orës 11:00 deri në orën 13:00, Grupit Parlamentar Ndërpartiak për të Drejtat e Personave të LGBTI-së, do t’i ndahet çmimi për mbështetës të vitit.

më shumë...

E premte, 10 maj 2019

Delegacioni i Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji në vizitë studimore në Republikën e Sllovenisë

Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë pjesë në vizitën studimore në Lubjanë, Republika e Sllovenisë, në periudhën nga 12 deri më 15 maj 2019. Në delegacion marrin pjesë kryetarja e Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji, Liljana Zaturoska, dhe anëtari i Komisionit, Mirosllav Jovanoviq. 

më shumë...

E premte, 3 maj 2019

VENDOSJA E LULEVE TË FRESKËTA

Me rastin e 116-vjetorit nga vdekja e Goce Dellçevit, Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i udhëhequr nga z. Goran Misovski, nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përbërje: Snezhana Kaleska, Julijana Nikollova, Ilija Nikollovski, Branko Manojllovski, Vesna Damçevska Ilievska, Elizabeta Kancevska-Milevska më 4 maj 2019 (e shtunë), në orën 10:00 do të vendos lule të freskëta, në varrin e Goce Dellçevit, kisha “Sveti Spas“. 

më shumë...

E hënë, 22 prill 2019

Delegacioni i Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji në Prishtinë

Në organizim të Qendrës për Hulumtim dhe Krijimin e Politikave, më 24 prill 2019, në Prishtinë, do të mbahet trajnim në kuadër të Projektit:  “Zhvillim i shkathtësive të deputetëve në Evropën Juglindore, për tema në lidhje me mobilitetin e qëndrueshëm urban". 

më shumë...

E hënë, 15 prill 2019 

Pjesëmarrja e Xhevat Ademit në Konferencën e kryetarëve të seksioneve të Asamblesë Parlamentare të Frankofonisë

Më 15 dhe 16 prill 2019 në Athinë, Greqi, do të mbahet Konferenca e kryetarëve të seksioneve të Asamblesë Parlamentare të Frankofonisë (APF), në të cilën do të marrë pjesë Xhevat Ademi, kryetar i Seksionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në APF.

më shumë...

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 13
  •