KOMISIONI PER CESHTJE EKONOMIKE 04.04.11...E hënë, 4 prill 2011, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET 04.03.11...E hënë, 4 prill 2011, ora 11:00, Salla 3

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Lexo më shumë

KOMISIONI PER PUNE DHE POLITIKE SOCIALE 04.04.11...E hënë, 4 prill 2011, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Lexo më shumë

Seanca e 146 02.04.11 prvo prodolzenie...E shtunë, 2 prill 2011, Ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 146 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 1. 4. 2011)(vazhdimi i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET 06.04.11...E mërkurë, 6 prill 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Lexo më shumë

KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET 1.4.11...E premte, 1 prill 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Lexo më shumë

KOMISIONI PER POLITIKE TE JASHTME 30.03.11...E mërkurë, 30 mars 2011, ora 10:00, Salla4

KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME

Lexo më shumë

KOMISIONI PER BUJQESI, PYLLTARI DHE EKONOMINE E UJERAVE 30...E mërkurë, 30 mars 2011, ora 10:00, Salla3

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMINË E UJËRAVE

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES 30.3.11...E mërkurë, 30 mars 2011, ora 10:00, Salla “Boris Trajkovski”

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 121 E KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVENES 29.03.11...E martë, 29 mars 2011, Ora 16:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 121 E KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë
1...345...22                       
Click