SEANCA E NJEQINDETRIDHJETEPESTE 06.04.11...Pas përfundimit të seancës së 146-të vazhdon

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 24. 1. 2011)(vazhdimi i shtatë)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES 5.4.11...E martë, 5 prill 2011, ora 15:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE TE ZGJEDHJEVE DHE EMERIMEVE 05.03.11...E martë, 5 prill 2011, ora 16:00, Salla 4

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 5.4.11...E martë, 5 prill 2011, ora 13:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SHENDETESI 05.04.11...E martë, 5 prill 2011, ora 12:00, Salla 4

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER BUJQESI, PYLLTARI DHE EKONOMINE E UJERAVE 05...E martë, 5 prill 2011, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMINË E UJËRAVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER MBROJTJE DHE SIGURI 04.04.11...E hënë, 4 prill 2011, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER KULTURE 04.04.11...E hënë, 4 prill 2011, ora 15:00, Salla 4

KOMISIONI PËR KULTURË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SISTEM POLITIKE DHE MARREDHENIE NDERMJET BASH...E hënë, 4 prill 2011, ora 13:00, Salla “Boris Trajkovski”

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIKË DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER ARSIM, SHKENCE DHE SPORT 04.04.11...E hënë, 4 prill 2011, ora 13:00, Salla 3

KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

Lexo më shumë
1234...22                       
Click