Seanca e 149-t#...E enjte, 14 prill 2011, Ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 149 E KUVENDIT TË REPUBILIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 104 E KOMISIONIT PER FINANCIM DHE BUXHET 14.04...E enjte, 14 prill 2011, ora 14:00, Salla 3

MBLEDHJA NR. 104 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 125 E KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVENES 14.04.11...E enjte, 14 prill 2011, ora 14:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 125 E KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

Seanca e 148-t#...E hënë, 11 prill 2011, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDEDYZETETETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 143-t#...E mërkurë, 16 mars 2011, ora 11:00, Salla1

SEANCA E NJËQINDEDYZETETRE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 147-t#...E mërkurë, 6 prill 2011, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDEDYZETESHTATË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 139-t#...E hënë, 7 shkurt 2011, Ora 12:00 , Salla 1

SEANCA NR. 139 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

SEANCA E NJEQINDEDYZETETETE E KUVENDIT 12.4.11...E martë, 12 prill 2011, ora 12:10, Salla 1

SEANCA NR. 148 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

SEANCA NR. 143 12.4.11...E martë, 12 prill 2011, ora 12:20, Salla 1

SEANCA NR. 143 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

SEANCA NR. 139 12.4.11...E martë, 12 prill 2011, Ora 12:00 , Salla 1

SEANCA NR. 139 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë
123...22                       
Click