SEANCA NR. 80 VI 24.12.13...E martë, 24 dhjetor 2013, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i 6)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 80 IV prod 20.12.13...Pas përfundimit të seancës së 74-të vazhdon

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i katërt)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 80 V 23.12.13...E hënë, 23 dhjetor 2013, ora 13:00, Salla 1

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i pestë)

Lexo më shumë

Seanca e 81-t#...E enjte, 26 dhjetor 2013, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETENJË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER POLITIKE TE JASHTME 27.12.13...E premte, 27 dhjetor 2013, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME

Lexo më shumë

SEANCA NR. 74 X 20.12.13...E premte, 20 dhjetor 2013, ora 11:20, Salla 1

SEANCA NR. 74 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 21.10.2013) (vazhdim i 10)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 80 IV 20.12.13...E premte, 20 dhjetor 2013, ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i katërt)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 80 III 19.12.13...E enjte, 19 dhjetor 2013, ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i tretë)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK LIGJVENES 20.12.13...E premte, 20 dhjetor 2013, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

Lexo më shumë

KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET 20.12.13...E premte, 20 dhjetor 2013, ora 10:30, Salla 4

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Lexo më shumë
123...57                                                          
Click