Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR MBIKËQYRJEN E PUNËS SË DREJTORISË PËR SIGURI DHE KUNDËRZBULIM DHE TË AGJENCISË PËR ZBULIM

 

E-posta: k-nadzor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • respektimin e të drejtave dhe lirive, të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligje nga ana e Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim të qytetarëve, ndërmarrjeve dhe personave tjerë juridik;
  • ligjshmërinë në zbatimin e autorizimeve të Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim nga aspekti i kapërcimit të autorizimeve, ndërmarrjes së procedurave të paautorizuara, keqpërdorim dhe negativitete të tjera në punën, në kundërshtim me të drejtat e tyre të përcaktuara me ligj;
  • metodat dhe mjetet që i shfrytëzojnë Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencia për zbulim nga aspekti i ligjshmërisë dhe respektimit të të drejtave të qytetarëve dhe subjekteve tjera;
  • pajisjen materiale, kadrovike dhe teknike të Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e tillë dhe
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me Drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencinë për zbulim.                             
Kryetar: TRAJKO VELJANOVSKI 
Zëvendëskryetar: NEVENKA STAMENKOVSKA-STOJKOVSKI
Anëtarë: 1. FROSINA TASHEVSKA-REMENSKI  
2. TANJA KOVAÇEV 
3. MUHAMED ZEQIRI
4. TATIJANA LALLÇEVSKA
5. EJUP ALIMI
6. IVAN IVANOV
7. BLLAGICA LLASOVSKA
8. TRAJÇO DIMKOV
Zëvendësanetarë: 1. JOVAN MITRESKI
2. BLLAGOJÇE TËRPEVSKI 
3. 
4. SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA  
5. ARTAN GRUBI
6. NADA CIPUSHEVA
7. VANKOVER MANÇEV 
8. EMILIJA ALEKSANDROVA
 
a

Na ndiqni në: