Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR MBIKËQYRJE MBI PUNËN E AGJENCISË PËR SIGURI NACIONALE DHE AGJENCISË PËR ZBULIM

 

E-posta: k-nadzor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre. Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • respektimin e të drejtave dhe lirive të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligjet nga Agjencia e Sigurisë Nacionale dhe Agjencia për Zbulim të qytetarëve dhe personave të tjerë juridikë;
  • ligjshmërinë në zbatimin e autorizimeve të Agjencisë së Sigurisë Nacionale dhe Agjencisë për Zbulim në lidhje me tejkalimin e autorizimeve, ndërmarrjen e veprimeve të paautorizuara, keqpërdorimeve dhe negativiteteve të tjera në punë, në kundërshtim me të drejtat e tyre të përcaktuara me ligj;
  • metodat dhe mjetet që i shfrytëzojnë Agjencia e Sigurisë Nacionale dhe Agjencia për Zbulim nga aspekti i ligjshmërisë dhe respektimit të të drejtave të qytetarit dhe subjekteve të tjera;
  • pajisjen materiale, kadrovike dhe teknike të Agjencisë së Sigurisë Nacionale dhe Agjencisë për Zbulim;
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështjet që lidhen me mbikëqyrjen e tillë; dhe
  • çështjet e tjera në lidhje me Agjencinë e Sigurisë Nacionale dhe Agjencisë për Zbulim.                            

Kryetar: TRAJKO VELJANOVSKI 
Zëvendëskryetar:
Anëtarë: 1. FROSINA TASHEVSKA-REMENSKI  
2. TANJA KOVAÇEV 
3. MUHAMED ZEQIRI
4. TATIJANA LALLÇEVSKA
5. EJUP ALIMI
6. IVAN IVANOV
7. BLLAGICA LLASOVSKA
8. TRAJÇO DIMKOV
Zëvendësanetarë: 1. JOVAN MITRESKI
2. BLLAGOJÇE TËRPEVSKI 
3. 
4. SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA  
5. ARTAN GRUBI
6. NADA CIPUSHEVA
7. VANKOVER MANÇEV 
8. EMILIJA ALEKSANDROVA
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.