KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 28.12.09...E hënë, 28 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SHENDETESI 28.12.09...E hënë, 28 dhjetor 2009, ora 11: 00, Salla ,,Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHK...E premte, 25 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla e Qeverisë

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER POLITIKE TE JASHTME 25.12.09...E premte, 25 dhjetor 2009, ora 14:00, Salla kushtetuese

KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVENES 25.12.09...E premte, 25 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EKONOMIKE 25.12.09...E premte, 25 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla ,,Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

Lexo më shumë

KESHILLI NACIONAL PER EVROINTEGRIME 25.12.09...E premte, 25 dhjetor 2009, ora 10:00, Salla kushtetuese

KËSHILLI NACIONAL PËR EVROINTEGRIME

Lexo më shumë

SEANCA E 86 24.12.09...E enjte, 24 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 22.12.2009.)(vazhdimi i dytë)

Lexo më shumë

SEANCA E 83 24.12.09...Pas mbarimit të seancës së 86-të vazhdon me punë

SEANCA E TETËDHJETETRETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 3.12.2009) (vazhdimi i dytë)

Lexo më shumë

KESHILLI BUXHETOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE 24.12.09...E enjte, 24 dhjetor 2009, ora 14:00, Salla 4

KËSHILLI BUXHETOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë
123...50                                                   
Click