KOMISIONI JURIDIK LIGJVENES 22.12.12...E shtunë, 22 dhjetor 2012, ora 10:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 13.12.2012) (vazhdim i katërt)

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 28 E KOMISIONIT PER PUNE DHE POLITIKE SOCIALE ...E shtunë, 22 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 28 E KOMISIONIT PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

(e filluar më 2.11.2012)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK LIGJVENES 21.12.12...E premte, 21 dhjetor 2012, ora 13:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 13.12.2012) (vazhdim i tretë)

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 28 E KOMISIONIT PER PUNE DHE POLITIKE SOCIALE ...E premte, 21 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 28 E KOMISIONIT PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PER FINANCIM DHE BUXHET 21.12...E premte, 21 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

(e filluar më 19.11.2012)

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PER FINANCIM DHE BUXHET 20.12...E enjte, 20 dhjetor 2012, ora 16:00, Salla "Boris Trajkovski"

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

(e filluar më 19.11.2012)

Lexo më shumë

VIZITE ZYRTARE E Z. AHMET DAVUTOGLLU 21.12.12...E premte, 21 dhjetor 2012, ora 11:05 - 11:35, Salla e Komisionit Kushtetues

VIZITË ZYRTARE E Z. AHMET DAVUTOGLLU, MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME TË REPUBLIKËS SË TURQISË, NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

- Takim me z. Trajko Veljanoski, kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 28 E KOMISIONIT PER PUNE DHE POLITIKE SOCIALE ...E enjte, 20 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla4

MBLEDHJA NR. 28 E KOMISIONIT PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

(e filluar më 2.11.2012)

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOL...E mërkurë, 19 dhjetor 2012, ora 14:00, Salla 3

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES 20.12.12...E enjte, 20 dhjetor 2012, ora 14:00, Salla e Komisionit Kushtetues

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë
123...71                                                                        
Click