Plenarni sednici
 
Пленарни седници


22 октомври 1997 година

Седумдесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1.Предлог на закон за стечај;

2.Предлог за донесување на закон за македонскиот јазик, со Предлог на закон;

3. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската Влада и Австриската Сојузна Влада за стопанска, земјоделска, индустриска, техничка и технолошка соработка, со Предлог на закон;

4.Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за внатрешни работи, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за територијална поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за обезбедување на средства во форма на кредит за предвремена исплата на дел од побарувањата на граѓаните по основа на штедни влогови, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за пријавување на имотот на избраните и именуваните функционери;

8. Предлог за донесување на закон за данокот на додадена вредност;

9. Предлог за донесување на закон за ветеринарство;

10. Предлог за донесување на закон за државен печат на Република Македонија;

11.Предлог за донесување на закон за печати и жигови со грбот на Република Македонија;

12. Предлог на одлука за давање согласност на Статутот на Јавната Здравствена организација Медицински центар "Борис Камчевски" - Гостивар.


стенографски белешки  78 седница 22.10.1997

стенографски белешки  78 седница 1 продолжение 23.10.1997

стенографски белешки  78 седница 2 продолжение 12.11.1997

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.