Кабинет на претседателот на Собранието 


Шеф на Кабинет на претседателот на Собранието - Кабинетски службеник за правни и политички прашања

Татјана Поповска

Заменик-шеф на Кабинет на претседателот на Собранието 

Kабинетски службеник за меѓународна парламентарна соработка и соработка со меѓународни организации

Марија Вељовска-Кондовска

Телефон: 02-3182-338 / 02-3112-583

e-mail: M.VeljovskaKondovska@sobranie.mk

Kабинетски службеник за протоколарни и организациски работи

Мартина Матеска
m.matevska@sobranie.mk
Телефон: 02-3182-353

Kабинетски службеник за економски прашања

Ивана Пецакова

Kабинетски службеник за истражување, анализа и информатичка технологија

Елена Попоски

Посебен советник за стратешко планирање

Ристо Талевски 

Посебен советник за односи со јавност

Мартин Маневски


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО

Раководител на Одделение за тековни активности на претседателот на Собранието

Адем Бајрам

Советник за надворешна политика

Виш соработник за внатрешна политика

Соработник за тековни активности

Помлад соработник за тековни активности

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на претседателот на Собранието и соработка со други институции 

Советник за односи со јавноста  и соработка со други институции

Виш соработник за седници

Соработник за протоколарни работи

Помлад соработник за соработка со другите институции


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за стручно-аналитички работи

Советник за правни и политички прашања 

Виш соработник за економски и финансиски прашања

Соработник за стручно-аналитички работи 

Помлад соработник за административна поддршка на стручно-аналитички работи

Click