Кабинет на претседателот на Собранието 


Шеф на Кабинет на претседателот на Собранието

Кабинетски службеник за правни и политички прашања

Дритон Небиу

e-mail: D.Nebiu@sobranie.mk   

Заменик-шеф на Кабинет на претседателот на Собранието 

Kабинетски службеник за меѓународна парламентарна соработка и соработка со меѓународни организации

Kабинетски службеник за протоколарни и организациски работи

Несим Пашоја

e-mail: N.Pasoja@sobranie.mk 

Kабинетски службеник за економски прашања

Арлинда Таири-Зеќири

Kабинетски службеник за истражување, анализа и информатичка технологија

Слободан Трчков

e-mail: S.Trckov@sobranie.mk

Посебен советник за стратешко планирање

Посебен советник за односи со јавност


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО

Раководител на Одделение за тековни активности на претседателот на Собранието

Адем Бајрам

Советник за надворешна политика

Мартина Матеска
m.matevska@sobranie.mk
Телефон: 02-3182-353

Виш соработник за внатрешна политика

Соработник за тековни активности

Помлад соработник за тековни активности

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на претседателот на Собранието и соработка со други институции 

Советник за односи со јавноста  и соработка со други институции

Виш соработник за седници

Соработник за протоколарни работи

Помлад соработник за соработка со другите институции


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за стручно-аналитички работи

Советник за правни и политички прашања 

Виш соработник за економски и финансиски прашања

Соработник за стручно-аналитички работи 

Помлад соработник за административна поддршка на стручно-аналитички работи

Click