Закон за Собранието на РМ

Закон за изменување на Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 65/2023)

Закон за изменување на Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)

Закон за изменување на Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 298/2021) 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Собранието на РМ (Службен весник на Република Северна Македнија“ број 174/2021)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Собранието на РМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 14/2020)

Click