РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНИ НА 15 ЈУЛИ 2020 ГОДИНА


Пратеници на кои порано им престанал мандатот 2020 - 2024


Click