Завршни сметки на Собранието


  • Завршна сметка за 2023 година 
 симни го документот    симни го документот
  • Завршна сметка за 2022 година 
 симни го документот    симни го документот
  • Завршна сметка за 2021 година 
 симни го документот    симни го документот
  • Завршна сметка за 2020 година 
 симни го документот    симни го документот    симни го документот
  • Завршна сметка за 2019 година 
 симни го документот    симни го документот
  • Завршна сметка за 2018 година
 симни го документот       симни го документот      симни го документот       симни го документот
  • Завршна сметка за 2017 година

 симни го документот    симни го документот     симни го документот 

  • Завршна сметка за 2016 година

 симни го документот     симни го документот     симни го документот     симни го документот 

Click