Финансиска транспарентност

Завршни сметки на Собранието

 

  • Завршна сметка за 2018 година
 симни го документот       симни го документот      симни го документот       симни го документот
  • Завршна сметка за 2017 година

 симни го документот    симни го документот     симни го документот 

  • Завршна сметка за 2016 година

 симни го документот     симни го документот     симни го документот     симни го документот