ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО
 

Извештај за работата на Собранието на Република Северна Македонија за периодот 1.1.2023 - 31.12.2023
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Северна Македонија за периодот 1.1.2022 - 31.12.2022
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Северна Македонија за периодот 1.1.2021 - 31.12.2021
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Северна Македонија за периодот 4.8.2020 - 31.12.2020
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Северна Македонија за периодот 1.1.2019 - 31.12.2019
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 1.1.2018 - 31.12.2018
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 30.12.2016 - 31.12.2017
симни го извештајот

Извештај за работата на осмиот пратенички состав на Собранието на Република Македонија за периодот 10.5.2014 - 17.10.2016
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 1.1.2016 - 17.10.2016
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01.2015 - 31.12.2015
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 10.05.2014 - 31.12.2014
симни го извештајот

Извештај за работата на седмиот пратенички состав на Собранието на Република Македонија за периодот 25.06.2011 - 05.03.2014
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот  01.01.2014 - 05.03.2014
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот  01.01.2013 - 31.12.2013
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот  01.01.2012 - 31.12.2012
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот  25.06.2011 - 31.12.2011
симни го извештајот

Извештај за работата на шестиот пратенички состав на Собранието на Република Македонија 21.06.2008-14.04.2011
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01. 2011-14.04.2011
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01.2010 - 31.12.2010
симни го извештајот

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01.2009 - 31.12.2009
симни го извештајот симни го извештајот 

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 21.06.2008 - 31.12.2008
симни го извештајот симни го извештајот симни го извештајот

Извештај за работата на петтиот пратенички состав на Собранието на Република Македонија 2006 – 2008
симни го извештајот, .pdf 4.0 MB

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01.2008 – 12.04.2008 година
  симни го извештајот, .pdf 4.8 MB

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01.2007 – 31.12.2007 година
симни го извештајот, .pdf 4.2 MB

Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 26.07.-31.12.2006 година
симни го извештајот, .pdf 4.6 MB

Извештај за работата на четвртиот пратенички состав на Собранието на Република Македонија 2002 - 2006
симни го извештајот, .pdf 7.6 MB

Годишен извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот од ноември 2002 до октомври 2003 година
симни го извештајот, .pdf 4.8 MB

Годишен извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот од ноември 2003 до октомври 2004 година
симни го извештајот, .pdf 5.0 MB

Годишен извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот од ноември 2004 до октомври 2005 година
симни го извештајот, .pdf 5.5 MB

Годишен извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот од ноември 2005 до април 2006 година
симни го извештајот, .pdf 1.3 MB

Click