Plenarni sednici
 
Пленарни седници


26 ноември 1997 година

Осумдесетта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на закон за сточарство;

2. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за трговија меѓу Македонската Влада и Владата на Чешката Република, со Предлог на закон;

3. Предлог за донесување на закон за ратификација на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатските промени, со Предлог на закон;

4. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог на закон;

5. Нацрт на закон за денационализација;

6. Предлог за донесување на закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија;

7. Предлог за донесуваше на закон за ветеринарство;

8. Предлог за донесување на закон за земјоделско земјиште;

9. Предлог за донесување на закон за преземање на стечајната маса од штедилницата ТАТ ДОО Битола од Битола во стечај;

10. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за основање на Советот за меѓунационални односи;

11. Предлог за избор на заменици на народниот правобранител;

12. Предлог на одлука за огласување именување на јавни обвинители на основните јавни обвинителства;

13. Предлог на одлука за огласување именување на заменици на основните јавни обвинители;

14. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија;

15. Предлог на одлука за разрешуваше и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Гоце Делчев".

стенографски белешки  80 седница 26.11.1997

стенографски белешки  80 седница 1 продолжение 27.11.1997

стенографски белешки  80 седница 2 продолжение 27.11.1997

стенографски белешки   80 седница 3 продолжение 4.12.1997

стенографски белешки   80 седница 4 продолжение 10.12.1997

стенографски белешки   80 седница 5 продолжение 11.12.1997

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.